• ΙSO 22000:2005 & HACCP για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
  • FSSC 22000
  • IFS Certificate
  • Πιστοποίηση για την παραγωγή ελαιόλαδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
  • Πιστοποίηση για την παραγωγή Ελαιόλαδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.
  • Πιστοποίηση για την παραγωγή Βιολογικού Ελαιόλαδου & Βιολογικών Ελιών.
  • Πιστοποίηση KOSHER για παραγωγή Ελιών & Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου
  • Πιστοποίηση ΗALAL για παραγωγή Ελιών & Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου